Spoľahlivé alarmy chránia majetky
bez falošných poplachov

Profesionálne vyrobený Elektronický Bezpečnostný Sytém spĺňajúci technické a legislatívne normy odborne nainštaluje a uvedie do prevádzky tím preverených a kompetentných expertov pod značkou PROGRAMMER s.r.o..

Kvalitný alarm

Profesionálny EZS JABLOTRON 100 (GSM/GPRS/LAN) v dvoch základných prevedeniach ústredne 101K a 106K pre až 300 používateľov v 15-tich samostaných sekciách chráni pred vlámaním, požiarom, plynom CO a záplavou. Popri tom riadi kúrenie a obsluhuje Vaše spotrebiče. Spĺňa požiadavky STN EN 50131.

Odborná montáž

Alarm JABLOTRON 100 do Vašich priestorov zriadi tím kompetentných odborníkov pod značkou PROGRAMMER s.r.o.. Váš alarm tak splní všetky technické a legislatívne náležitosti pre pripojenie do PCO, alebo na uplatnenie si zľavy na poistnom. A bonus k tomu - 7 ročná záruka na alarm.

Neustály dohľad

Po zriadení alarmu JABLOTRON 100 máte úplnú kontrolu nad zariadením. Avšak PROGRAMMER s.r.o. ponúka službu navyše. Pomocou softvérového vybavenia a vzdialenej správy dohliadame a sami riešime prípadné poruchy (napr. vybité baterky, poškodený detektor), aj keď si Vy nevšimnete.

Alarm a inteligentný systém JABLOTRON

Alarm JABLOTRON 100 nie je len alarm. Je to Mozog Vášho Domu, ktorý sa stále vyvíja a zdokonaľuje.
Navyše, keď svoj objekt opustíte, Jablotron 100 simuluje Vašu prítomnosť.

Ovláda spotrebiče

pomocou klávesnice, rôznych tlačítok, cez mobil, alebo automatizovane podľa kalendára alebo v závislosti na udaloti.

Chráni pred vlámaním

detekciou vniknutia do objektu a následnou signalizáciou poplachu sirénou, na mobil alebo PCO.

Chráni pred požiarom

detekciou dymu alebo zvýšenou teplotou a následnou signalizáciou sirénou, na mobil alebo PCO.

Inteligentne komunikuje

nech ste kdekoľvek, Váš alarm je Vám k dispozícii. Stačí zavolať, alebo použiť aplikáciu v mobile či browser v PC.

Certifikáty a Licencie

PROGRAMMER s.r.o. je držiteľom platných certifikátov JABLOTRON a Licencie na prevádzkovanie technickej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Jablotron 100 spĺňa technické normy pre poplachové systémy, elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy STN EN 50131.

 

Cenová ponuka pre zriadenie bezpečnostného systému Jablotron 100

a poskytovanie Technickej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.


Pre výber viac položiek podržte klávesu CTRL.
Pre výber viac položiek podržte klávesu CTRL.
Vyberte len jednu možnosť.
Vyberte len jednu možnosť.
Pre výber viac položiek podržte klávesu CTRL.