Vývoj softvéru na zakázku

Programmer s.r.o. zhotovuje informačné systémy a prvotriedny softvér s architektúrou, ktorá zaručuje pevný základ pre ďalšiu expanziu a údržbu, skvelé používateľské rozhranie a vysoký výkon.

Analýza

Starostlivo analyzujeme Vaše potreby a pomáhame Vám vytvoriť špecifikáciu softvérových požiadaviek nevyhnutnú pre realizáciu projektu Vašich predstáv.

Zhotovenie

Realizujeme vývoj výkonného softvéru určeného na splnenie jedinečných požiadaviek zákazníkov. Spolu s vývojom poskytujeme jeho údržbu a prispôsobovanie.

Integrácia

Integrácia softvéru sa javí ako nepretržitý proces. Sme pripravení zabezpečiť prepojenie s Vašimi už existujúcimi podnikovými systémami.

Technológie pre vývoj softvéru

Programmer s.r.o. využíva výhody platformy .NET Microsoft Development s flexibilnými a robustnými nástrojmi, rámcami, komunikujúcimi a spolupracujúcimi technológiami.

Microsoft .Net

Programujeme WPF, WinForms, MVC, WebForms, WebServices (SOAP) ai.

Microsoft T-SQL

Projektujeme a realizujeme relačné databázy a databázové procedúry.

ThinkGeo Map Suite

Pre geografické informačné systémy používame profesionálne komponenty.

Telerik UI

Prívetivé a esteticé užívatelské prvky s funkciami navyše pre WEB aj Desctop.

Skúsenosti a Referencie

Doménou softvérového vývoja Programmer s.r.o. sú Geografické informačné systémy pre spracovanie údajov o potrubí.
Avšak s rovnakým nasadením riešime akékoľvek iné softvérové potreby našich zákazníkov.

Geografické informačné systémy

97%

Spracovanie údajov

95%

Internet a Intranet

91%

Riadenie strojov

40%

Geografický informačný systém pre ropu

Geografické softvérové riešenia pre Desctop (WPF .NET) a Web (MVC4 .NET) integrované so systémami merania fyzikálnych veličín a technickej evidencie.

Geografický informačný systém pre vodu

Geografické softvérové riešenia pre Desctop (WPF .NET) a Web (MVC4 .NET) integrované so službami podkladových máp (WMS a WMTS).

Plugin pre IBM i2 Analyst's Notebook

Desctop (WinForms .NET) riešenie - Integrujúci plugin viacerých údajových poskytovateľov pre vizuálnu analýzu kriminálnych a kybernetických hrozieb.